Language of document : ECLI:EU:F:2013:111

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2013 m. liepos 2 d.

Byla F‑64/12 DEP

Guillermo Martinez Erades

prieš

Europos išorės veiksmų tarnybą (SEAE)

„Viešoji tarnyba – Procedūra – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas:      Prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidų, atlygintinų pagal Procedūros reglamento 92 straipsnį, dydį, kuriuo G. Martinez Erades prašo nustatyti bylinėjimosi išlaidų dydį pagal Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalį.

Sprendimas:      Europos išorės veiksmų tarnybos G. Martinez Erades atlygintinų bylinėjimosi išlaidų byloje F‑64/12 dydis nustatomas 5 700 eurų, pridėjus galimą mokėtiną PVM nuo šios sumos. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas per šią procedūrą dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Šalių patirtos būtinosios išlaidos – Įrodymų, kuriais remiantis galima nustatyti išlaidų tikrumą, pateikimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Pridėtinės vertės mokestis – Įtraukimas neapmokestinamojo asmens atveju

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

3.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Bylinėjimosi išlaidos, patirtos per procedūrą dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo – Poreikio priimti sprendimą nebuvimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 86 ir 92 straipsniai)

1.      Iš Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punkto matyti, kad atlygintinos išlaidos yra tik tos, kurios, pirma, patiriamos dėl proceso Tarnautojų teisme, ir, antra, buvo būtinos tam tikslui.

Savaime suprantama ieškovas turi pateikti įrodymų, kuriais remiantis galima nustatyti išlaidų, kurias prašoma atlyginti, tikrumą, tačiau vadovaujantis tuo, kad advokatas pareiškė ieškinį ir jo atsisakė šalims susitarus, galima daryti išvadą, jog šis advokatas atliko procedūrai Tarnautojų teisme būtinus veiksmus ir suteikė būtinas paslaugas. Šiomis aplinkybėmis Tarnautojų teismas gali nustatyti iki kokios sumos išlaidos, kurias šalies prašo sumokėti advokatas, gali būti susigrąžinamos iš šalies, kuri padengia bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 16, 20 ir 21 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 10 d. Nutarties X prieš Parlamentą, F‑14/08 DEP, 21 punktas; 2011 m. lapkričio 8 d. Nutarties U prieš Parlamentą, F‑92/09 DEP, 37 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2012 m. kovo 22 d. Nutarties Brune prieš Komisiją, F‑5/08 DEP, 19 punktas.

2.      Ieškovas, kuris nėra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu, neturi galimybės susigrąžinti šio mokesčio, sumokėto už advokato paslaugas. Taigi galiausiai sumokėtas pridėtinės vertės mokestis už honorarus, kurie pripažinti būtinais, jam yra išlaidos, patirtos dėl proceso, kaip jos suprantamos pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktą.

(žr. 28 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. liepos 8 d. Nutarties De Nicola prieš EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ir T‑109/99 DEP, 37 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2012 m. spalio 25 d. Nutarties Missir Mamachi di Lusignano prieš Komisiją, F‑50/09 DEP, 31 punktas.

3.      Priešingai nei Tarnautojų teismo procedūros reglamento 86 straipsnyje, šio reglamento 92 straipsnyje, susijusiame su ginčų dėl išlaidų nagrinėjimu, nenumatyta, kad bylinėjimosi išlaidų klausimas sprendžiamas sprendimu arba nutartimi, kuria užbaigiamas procesas. Iš tikrųjų, jeigu pagal Procedūros reglamento 92 straipsnį Tarnautojų teismas atskirai nuspręstų dėl ginčo, susijusio su bylinėjimosi išlaidomis pagrindiniame procese, ir dėl naujų išlaidų, patirtų nagrinėjant šį ginčą, vėliau į jį vėl būtų galima kreiptis dėl su naujomis išlaidomis susijusio ginčo.

Taigi nereikia atskirai nuspręsti dėl išlaidų ir honorarų, patirtų per bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūrą Tarnautojų teisme. Tačiau nustatydamas atlygintinas bylinėjimosi išlaidas Tarnautojų teismas turi atsižvelgti į bylos aplinkybes iki nutarties dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo priėmimo momento.

(žr. 33–35 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2012 m. gruodžio 12 d. Nutarties Kerstens prieš Komisiją, F‑12/10 DEP, 49 punktas; minėtos Nutarties U prieš Parlamentą 65 punktas.