Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 5 d.

Byla F‑63/12

Carlo De Nicola

prieš

Europos investicijų banką (EIB)

„Viešoji tarnyba – Sprendimo vykdymas – Bylinėjimosi išlaidos – Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – Sumos, sumokėtos kaip atlygintinos bylinėjimosi išlaidos, grąžinimas priėmus sprendimą iš dalies panaikinti sprendimą, kuriuo iš ieškovo šios bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo C. De Nicola Tarnautojų teismo prašo panaikinti Europos investicijų banko (EIB) sprendimą atsisakyti sugrąžinti jam bylinėjimosi išlaidas, sumokėtas remiantis Tarnautojų teismo sprendimu, kurį vėliau panaikino Europos Sąjungos Bendrasis Teismas.

Sprendimas:      Panaikinti 2012 m. gegužės 4 ir 25 d. Europos investicijų banko sprendimus. Nurodyti Europos investicijų bankui sumokėti C. De Nicola 6 000 EUR ir palūkanas, skaičiuojamas nuo 2012 m. balandžio 29 d. Palūkanų dydis turi būti apskaičiuotas pagal atitinkamo laikotarpio Europos Centrinio Banko pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą, padidintą dviem procentiniais punktais. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos investicijų bankas padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos C. De Nicola patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Sumos, sumokėtos kaip atlygintinos bylinėjimosi išlaidos, grąžinimas priėmus sprendimą iš dalies panaikinti sprendimą, kuriuo iš ieškovo šios bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 115 straipsnis)

Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 115 straipsniu, tuo atveju, kai Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikina Tarnautojų teismo sprendimą ar nutartį ir grąžina jam bylą, Tarnautojų teismas sprendime, kuriuo užbaigiama byla, turi nuspręsti dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su, pirma, jame vykusiais procesais ir, antra, apeliaciniu procesu Europos Sąjungos Bendrajame Teisme.

Tokia nuostata parodo, kad Europos Sąjungos Bendrojo Teismo įvykdyto Tarnautojų teismo sprendimo ar nutarties panaikinimo, net ir dalinio, pasekmė yra ta, kad panaikinamos nuostatos, kuriomis tame sprendime ar nutartyje Tarnautojų teismas nusprendė dėl bylinėjimosi išlaidų.

Tokiomis aplinkybėmis institucija turi patenkinti ieškovo prašymą grąžinti jam sumą, sumokėtą kaip atlygintinos bylinėjimosi išlaidos.

(žr. 23, 24 ir 27 punktus)