Language of document : ECLI:EU:F:2014:13

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. vasario 11 d.

Byla F‑65/12

Enrico Maria Armani

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Darbo užmokestis – Išmokos šeimai – Teisė gauti išmoką vaikui išlaikyti – Išlaikomas vaikas – Ieškovo sutuoktinės vaikas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo E. M. Armani Tarnautojų teismo prašo panaikinti Europos Komisijos sprendimą atsisakyti jam pripažinti teisę į išmoką jo sutuoktinės vaikui išlaikyti.

Sprendimas:      Panaikinti 2011 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą, kuriuo Europos Komisija atsisakė pripažinti E. M. Armani teisę į išmoką jo sutuoktinės vaikui išlaikyti. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos E. M. Armani patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnai – Darbo užmokestis – Išmokos šeimai – Išmoka vaikui išlaikyti – Skyrimo sąlygos – Faktinis išlaikymas – Sąvoka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2 dalis)

Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje esanti sąvoka „vaiko faktinis išlaikymas“ atitinka faktinį visų ar dalies būtiniausių vaiko poreikių, kaip antai apgyvendinimo, maitinimo, aprangos, lavinimo, medicininės priežiūros ir išlaidų, tenkinimą.

Vadinasi, jei pareigūnas faktiškai tenkina visus būtiniausius savo sutuoktinio vaiko poreikius ar jų dalį, jis turi būti laikomas faktiškai išlaikančiu šį vaiką, todėl vaikas yra jo išlaikomas, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą. Šiuo klausimu pažymėtina, kad nei šioje, nei jokioje kitoje Pareigūnų tarnybos nuostatų taisyklėje pareigūno teisei gauti išmoką savo sutuoktinio vaikui išlaikyti tiesiogiai nekeliama sąlyga, kad šis sutuoktinis nebūtų Sąjungos pareigūnas ar tarnautojas. Šios sąlygos taip pat negalima kildinti iš Pareigūnų tarnybos nuostatų teksto struktūros.

(žr. 31, 32, 40 ir 41 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. liepos 11 d. Sprendimo Skrzypek /Komisija, T‑134/99, 69 punktas; 2006 m. spalio 10 d. Sprendimo Arranz Benitez /Parlamentas, T‑87/04, 42 punktas.