Language of document : ECLI:EU:F:2014:13

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

11 februarie 2014

Cauza F‑65/12

Enrico Maria Armani

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Remunerație – Alocații familiale – Dreptul de a beneficia de alocația pentru creșterea copilului – Copil aflat în întreținere – Copil al soției reclamantului”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Armani solicită Tribunalului anularea deciziei Comisiei Europene prin care s‑a refuzat recunoașterea dreptului acestuia la alocația pentru copilul aflat în întreținere pentru copilul soției sale

Decizia:      Anulează Decizia din 17 august 2011 prin care Comisia Europeană a refuzat să recunoască domnului Armani dreptul la o alocație pentru creșterea copilului pentru copilul soției sale. Respinge în rest acțiunea. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Armani.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație pentru creșterea copilului aflat în întreținere – Condiții de acordare – Întreținere efectivă – Noțiune

[Statutul funcționarilor, anexa VII, art. 2 alin. (2)]

Noțiunea de întreținere efectivă a unui copil care figurează la articolul 2 alineatul (2) primul paragraf din anexa VII la statut corespunde acoperirii efective, în întregime sau în parte, a necesităților esențiale ale copilului, în special în ceea ce privește locuința, hrana, îmbrăcămintea, educația, îngrijirile și cheltuielile medicale.

În consecință, atunci când un funcționar acoperă efectiv în întregime sau în parte necesitățile esențiale ale copilului soțului său, trebuie considerat că întreține efectiv acest copil și, în consecință, că acest copil se află în întreținerea sa, în sensul articolului 2 alineatul (2) primul paragraf din anexa VII la statut. Din această perspectivă, nici această dispoziție, nici o altă dispoziție a statutului nu condiționează expres dreptul unui funcționar de a beneficia de alocația pentru copilul aflat în întreținere pentru copilul soțului său de lipsa calității de funcționar sau de agent al Uniunii a soțului respectiv. O astfel de condiție nu poate fi dedusă nici din economia textelor statutului.

(a se vedea punctele 31, 32, 40 și 41)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2000, Skrzypek/Comisia, T‑134/99, punctul 69; 10 octombrie 2006, Arranz Benitez/Parlamentul, T‑87/04, punctul 42