Language of document : ECLI:EU:F:2014:13

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 11. februarja 2014

Zadeva F‑65/12

Enrico Maria Armani

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Uparvičenost do otroškega dodatka – Vzdrževan otrok – Otrok žene tožeče stranke“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero E. M. Armani Splošnemu sodišču predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije o nepriznanju njegove pravice do otroškega dodatka za otroka njegove soproge.

Odločitev:      Odločba z dne 17. avgusta 2011, s katero je Evropska komisija E. M. Armaniju zavrnila pravico do otroškega dodatka za otroka njegove žene, se razglasi za nično. V preostalem se tožba zavrne. Evropska komisija nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov E. M. Armanija.

Povzetek

Uradniki – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Otroški dodatek – Pogoji za dodelitev – Dejansko vzdrževanje – Pojem

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VII, člen 2(2))

Pojem dejanskega vzdrževanja otroka iz člena 2(2), prvi pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom ustreza dejanskemu vzdrževanju vseh ali dela bistvenih potreb otroka, zlasti glede nastanitve, prehrane, obleke, izobrazbe, nege in stroškov zdravljenja.

Zato je treba šteti, da kadar uradnik prevzame dejansko vzdrževanje vse ali dela bistvenih potreb otroka svojega zakonca, dejansko vzdržuje tega otroka v smislu člena 2(2), prvi pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Glede tega niti ta niti nobena druga določba pravice uradnika do prejemanja otroškega dodatka za otroka svojega zakonca ne pogojuje s tem, da navedeni zakonec ni uradnik ali uslužbenec Unije. O takem pogoju tudi ni mogoče sklepati na podlagi sistematike besedila Kadrovskih predpisov.

(Glej točke 31, 32, 40 in 41.)

Napotitev na:

Splošno sodišče: 11. julij 2000, Skrzypek proti Komisiji, T‑134/99, točka 69; 10. oktober 2006, Arranz Benitez proti Parlamentu, T‑87/04, točka 42.