Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2014. július 2.

F‑62/12. sz. ügy

Gian Andrea Bandieri

kontra

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (AESA)

„Közszolgálat – Közbenső eljárási kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás – A munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatáskörök átruházása – A hatáskört átruházó hatóság ellen indított kereset – A megtámadott aktus alperesnek való betudhatóságának hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben G. A. Bandieri lényegében azon 2011. november 14‑i ajánlat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Bizottság a felperes kérésére meghatározta az olasz nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságának az uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelekor jóváírandó, nyugdíjra jogosító szolgálati évek számát.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. G. A. Bandieri maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Alperesi minőség – Európai Repülésbiztonsági Ügynökség – A munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatáskörök átruházása – A hatáskört átruházó hatóság ellen indított kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 91a. cikk)

Az azon területekkel kapcsolatos kereseteket, amelyekre a személyzeti szabályzat 2. cikkének (2) bekezdését alkalmazták, azon intézmény ellen nyújtják be, amelynek a hatáskörök gyakorlásával megbízott kinevezésre jogosult hatóság felel.

Mivel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (AESA) a kinevezésre jogosult hatóságnak vagy a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságnak az ügynökség személyi állománya nyugdíjjogosultságai átvitelével kapcsolatos hatásköreit a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalra (PMO) bízta, a PMO e téren hozott határozata ellen irányuló, az AESA‑val szemben indított kereset nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

(lásd a 19–21. és 25. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: 2013. december 12‑i Hall kontra Bizottság és CEPOL ítélet, F‑22/12, EU:F:2013:202, 25. pont.