Language of document :

Προσφυγή της 21ης Δεκεμβρίου 2017 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας

(Υπόθεση C-715/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils)

Καθής: Δημοκρατία της Πολωνίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

–    να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας, μη υποδεικνύοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον ανά τρίμηνο, τον κατάλληλο αριθμό αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός της, αρχής γενομένης από τις 16 Μαρτίου 2016, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 2, της αποφάσεως (EΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου και το άρθρο 5, παράγραφος 2, της αποφάσεως (EΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου και, συνεπώς, παρέβη τις λοιπές σχετικές με τη μετεγκατάσταση υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφοι 4 έως 11, αμφοτέρων των ως άνω αποφάσεων του Συμβουλίου·

–    να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Πολωνίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ένα προσωρινό σύστημα επείγουσας μετεγκαταστάσεως θεσπίστηκε με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015, και συγκεκριμένα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου1 και την απόφαση (ΕΕ) 2015/16012 του Συμβουλίου, με τις οποίες τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση μετεγκαταστάσεως από την Ιταλία και την Ελλάδα προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Οι ως άνω αποφάσεις του Συμβουλίου επιβάλλουν στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προσφέρουν ανά τρίμηνο θέσεις μετεγκαταστάσεως με σκοπό τη διασφάλιση μιας ταχείας και ομαλής διαδικασίας μετεγκαταστάσεως. Μολονότι σχεδόν όλα τα άλλα κράτη μέλη έλαβαν μέτρα για την εκπλήρωση των σχετικών με τη μετεγκατάσταση υποχρεώσεών τους, η Πολωνία δεν προέβη σε καμία μετεγκατάσταση από τον Δεκέμβριο του 2015 και δεν πρότεινε κανέναν πρόσφορο για τη μετεγκατάσταση τόπο.

Στις 16 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία λόγω παραβάσεως κατά της Πολωνίας.

Κρίνοντας την απάντηση του εν λόγω κράτους μέλους ως μη ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας λόγω παραβάσεως, αποστέλλοντας στη Δημοκρατία της Πολωνίας αιτιολογημένη γνώμη στις 26 Ιουλίου 2017.

Κρίνοντας ως μη ικανοποιητική και την απάντηση επί της αιτιολογημένης γνώμης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή κατά της Δημοκρατίας της Πολωνίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παραβάσεως των υποχρεώσεων που υπέχει σχετικά με τη μετεγκατάσταση.

____________

1 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (ΕΕ 2015, L 239, σ. 146).

2 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (ΕΕ 2015, L 248, σ. 80).