Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 2. dubna 2020 – Evropská komise v. Polská republika, Komise v. Maďarsko, Komise v. Česká republika

(Spojené věci C-715/17, C-718/17 a C-719/17)1

„Nesplnění povinnosti státem – Rozhodnutí (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 – Články 5 odst. 2 a 4 až 11 těchto rozhodnutí – Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Řecké republiky a Italské republiky – Nouzová situace vyznačující se náhlým přílivem státních příslušníků třetích zemí na území některých členských států – Relokace těchto státních příslušníků na území jiných členských států – Řízení o relokaci – Povinnost členských států oznamovat v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, počet žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří mohou být rychle přemístěni na jejich území – Navazující povinnosti vedoucí ke skutečné relokaci – Zájmy členských států související s národní bezpečností a veřejným pořádkem – Možnost členského státu dovolávat se článku 72 SFEU jakožto důvodu pro neuplatnění aktů unijního práva, které mají závaznou povahu“

Jednací jazyky: čeština, maďarština a polština

Účastníci řízení

(Věc C-715/17)

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils a A. Tokár, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika (zástupci: E. Borawska-Kędzierska a B. Majczyna, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující Polskou republiku: Česká republika (zástupci: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš a A. Brabcová, zmocněnci), Maďarsko (zástupce: M. Z. Fehér, zmocněnec)

(Věc C-718/17)

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils a A. Tokár, zmocněnci)

Žalované: Maďarsko (zástupci: M. Z. Fehér a G. Koós, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující Maďarsko: Česká republika (zástupci: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš a A. Brabcová, zmocněnci), Polská republika (zástupci: E. Borawska-Kędzierska a B. Majczyna, zmocněnci)

(Věc C-719/17)

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils a A. Tokár, zmocněnci)

Žalovaná: Česká republika (zástupci: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš a A. Brabcová, jako zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující Českou republiku: Maďarsko (zástupce: M. Z. Fehér, zmocněnec), Polská republika (zástupci: E. Borawska-Kędzierska a B. Majczyna, zmocněnci)

Výrok

Věci C‑715/17, C‑718/17 a C‑719/17 se spojují pro účely rozsudku.

Polská republika tím, že v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, neoznamovala náležitý počet žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří mohli být rychle přemístěni na její území, neplnila ode dne 16. března 2016 povinnosti, které pro ni vyplývaly z čl. 5 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, a z čl. 5 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, a tedy ani další povinnosti týkající se relokace, které pro ni vyplývaly z čl. 5 odst. 4 až 11 těchto rozhodnutí.

Maďarsko tím, že v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, neoznamovalo náležitý počet žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří mohli být rychle přemístěni na jeho území, neplnilo ode dne 25. prosince 2015 povinnosti, které pro něj vyplývaly z čl. 5 odst. 2 rozhodnutí 2015/1601, a tedy ani další povinnosti týkající se relokace, které pro něj vyplývaly z čl. 5 odst. 4 až 11 tohoto rozhodnutí.

Česká republika tím, že v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, neoznamovala náležitý počet žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří mohli být rychle přemístěni na její území, neplnila ode dne 13. srpna 2016 povinnosti, které pro ni vyplývaly z čl. 5 odst. 2 rozhodnutí 2015/1523 a z čl. 5 odst. 2 rozhodnutí 2015/1601, a tedy ani další povinnosti týkající se relokace, které pro ni vyplývaly z čl. 5 odst. 4 až 11 těchto rozhodnutí.

Polská republika ponese vlastní náklady řízení ve věcech C‑715/17, C‑718/17 a C‑719/17 a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí ve věci C‑715/17.

Maďarsko ponese vlastní náklady řízení ve věcech C‑715/17, C‑718/17 a C‑719/17 a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí ve věci C‑718/17.

Česká republika ponese vlastní náklady řízení ve věcech C‑715/17, C‑718/17 a C‑719/17 a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí ve věci C‑719/17.

____________

1 Úř. věst. C 112, 26.3.2018.