Language of document :

A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2021. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – európai elfogatóparanccsal keresett személy: HM; ellenérdekű fél: Openbaar Ministerie

(C-428/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Európai elfogatóparanccsal keresett személy: HM

Ellenérdekű fél: Openbaar Ministerie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat1 hatékony bírói jogvédelemhez való joggal összefüggésben értelmezett 27. cikke (3) bekezdésének g) pontját és (4) bekezdését, hogy:

az átadott személynek a kibocsátó tagállamban kell biztosítani meghallgatáshoz való jogának gyakorlását a bűncselekmények körének kiterjesztéséhez való hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatban, amikor e tagállam igazságügyi hatósága a kerethatározat 27. cikke (3) bekezdésének f) pontjának megfelelően meghallgatja a specialitás szabályának alkalmazásához fűződő jogáról való esetleges lemondást illetően; vagy

az átadott személynek abban a tagállamban kell biztosítani meghallgatáshoz való jogának gyakorlását, amely az átadást korábban lefolytatta, a bűncselekmények körének kiterjesztéséhez való hozzájárulás megadására irányuló eljárás keretében?

Ha az átadott személynek a 2002/584/IB kerethatározat 27. cikkének (4) bekezdése szerinti, a bűncselekmények körének kiterjesztéséhez való hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos meghallgatáshoz való jogának gyakorlását abban a tagállamban kell biztosítani, amely az átadást korábban lefolytatta, akkor ezt milyen módon kell e tagállamnak számára lehetővé tennie?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).