Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 juni 2021 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Düsseldorf - Tyskland) – Nokia Technologies Oy mot Daimler AG, i närvaro av: Continental Automotive GmbH m.fl.

(Mål C-182/21)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 252, 28.6.2021.