Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Alicante (Spania) la 25 iunie 2015 – Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Cauza C-307/15)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Alicante

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ana María Palacios Martínez

Pârâtă: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Întrebările preliminare

Este compatibil cu principiul neobligativității, consacrat la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE1 a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, faptul că obligația de restituire rezultată din decizia de constatare a nulității unei clauze prag incluse într-un contract de credit, ca urmare a caracterului său abuziv, nu produce efecte retroactive de la momentul încheierii contractului, ci de la o dată ulterioară?

Criteriul bunei-credințe a celor interesați care servește drept temei pentru limitarea efectului retroactiv ce rezultă dintr-o clauză abuzivă reprezintă o noțiune autonomă a dreptului Uniunii, care trebuie interpretată în mod uniform de toate statele membre?

În cazul unui răspuns afirmativ, ce criterii trebuie avute în vedere pentru a determina existența bunei-credințe a celor interesați?În orice caz, este conform cu buna-credință a celor interesați comportamentul unui profesionist [care,] la întocmirea contractului, a cauzat lipsa de transparență care a determinat caracterul abuziv al clauzei?Riscul unor consecințe grave, care servește drept temei pentru limitarea efectului retroactiv ce rezultă dintr-o clauză abuzivă, reprezintă o noțiune autonomă a dreptului Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform de toate statele membre?În cazul unui răspuns afirmativ, ce criterii ar trebui luate în considerare?Riscul unor consecințe grave trebuie evaluat luându-se în considerare doar acel risc care se poate produce pentru profesionist sau trebuie avut în vedere și prejudiciul ocazionat consumatorilor ca urmare a nerestituirii integrale a sumelor plătite în temeiul respectivei clauze prag?

____________

1 JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.