Language of document :

2021 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė

(Byla C-60/21)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama W. Roels, V. Uher

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

konstatuoti, kad išlaikydama nuostatas, pagal kurias:

atsisakoma atskaityti išlaikymo išmokas arba lėšas vietoje tokių išlaikymo išmokų ir papildomas išmokas nuo apmokestinamųjų pajamų skolininkams, kurie nėra Belgijos rezidentai ir Belgijoje gauna mažiau nei 75 % jų su darbu susijusių pajamų ir kurie negali pasinaudoti tuo pačiu atskaitymu savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje dėl mažo jų apmokestinamųjų pajamų dydžio toje valstybėje,

Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo 28 straipsnį, ir

priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį Komisija nurodo vienintelį pagrindą, grindžiamą tuo, kad nagrinėjami teisės aktai gali atgrasyti mokesčių mokėtojus nerezidentus nuo naudojimosi Sutartyse užtikrinamomis judėjimo laisvėmis, ypač SESV 45 straipsnyje ir EEE susitarimo 28 straipsnyje numatytu laisvu darbuotojų judėjimu.

Iš tiesų, mokesčių mokėtojas nerezidentas, kuris Belgijoje gauna mažiau kaip 75 % jo apmokestinamų su darbu susijusių pajamų ir negali veiksmingai pasinaudoti išlaikymo išmokų atskaitymu savo gyvenamosios vietos valstybėje dėl nepakankamų apmokestinamųjų pajamų šioje valstybėje, pagal Belgijos teisės aktus netenka galimybės atskaityti šias išmokas. Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos, visų pirma jo 2012 m. gegužės 10 d. Sprendimo byloje C-39/10, Europos Komisija / Estija matyti, kad tokiu atveju įdarbinimo valstybė turi atsižvelgti į mokesčių mokėtojo nerezidento asmeninę ir šeiminę padėtį.

____________