Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 2.2.2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. v. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(asia C-64/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Vastaaja: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta 18.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 86/653/ETY1 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon ja tavoitteen perusteella tämä säännös ymmärrettävä niin, että siinä annetaan itsenäiselle kauppaedustajalle ehdoton oikeus provisioon sopimuksesta, joka on tehty edustussopimuksen aikana sellaisen kolmannen henkilön kanssa, jonka hän on aikaisemmin hankkinut asiakkaaksi vastaavia liiketoimia varten, vai voidaanko kyseinen oikeus sulkea pois sopimuksella?

____________

1 EYVL 1986, L 382, s. 17.