Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 25. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-74/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji– S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja pensijas tiesību pārskaitīšanu uz Savienības pensiju programmu, kurā tiek piemēroti jaunie VĪN, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu pārnest pensijas tiesības, kas iegūtas pirms viņa stāšanās amatā Eiropas Savienības pensiju programmas ietvaros, saskaņā ar tiesību aprēķinu, kas izdarīts atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta 2011. gada 3. marta Vispārējiem īstenošanas noteikumiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.