Language of document :

1. augustil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-75/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, J.-N. Louis, S. Orlandi)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte anda hagejale koduigatsustasu.

Hageja nõuded

tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 4. oktoobri 2012. aasta otsus, millega keelduti hagejale andmast personalieeskirjade VII lisa artiklis 4 ette nähtud koduigatsustasu;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.