Language of document :

Acțiune introdusă la 1 august 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-75/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, J.-N. Louis, S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu acorda reclamantului beneficiul indemnizației de expatriere.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei PMO din 4 octombrie 2012 prin care s-a refuzat reclamantului beneficiul indemnizației de expatriere prevăzute la articolul 4 din anexa VII la Statut;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.