Language of document :

Beroep ingesteld op 9 augustus 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-76/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas en J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot vaststelling dat verzoeker niet in aanmerking komt voor het indienen van blijken van belangstelling in het kader van CAST/02/2010 en tot afwijzing van het door PMO ingediende verzoek om hem aan te werven op grond van een overeenkomst van arbeidscontractant

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TAOBG van 8 november 2012 tot vaststelling dat verzoeker niet in aanmerking komt voor het indienen van blijken van belangstelling in het kader van CAST2010 en tot weigering om hem een overeenkomst van arbeidscontractant van de functiegroep III voor onbepaalde tijd aan te bieden;

verwijzing van de Commissie in de kosten.