Language of document :

Žaloba podaná 9. augusta 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-76/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o tom, že žalobca nie je spôsobilý na výzvu na vyjadrenie záujmu CAST/02/2010 a o zamietnutí žiadosti na prijatie do zamestnania, podanej PMO na zmluvu na zmluvného zamestnanca

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie OOUZ z 8. novembra 2012 o tom, že žalobca nie je spôsobilý na výzvu na vyjadrenie záujmu CAST2010 a o odmietnutí ponúknuť mu zmluvu na zmluvného zamestnanca funkčnej skupiny III (GFIII) na dobu neurčitú,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.