Language of document :

9. augustil 2013 esitatud hagi – ZZ versus Europol

(kohtuasi F-77/13)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat W. Brouwer)

Kostja: Europol

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega määratakse kindlaks intress summalt, mis makstakse välja seoses kahel teenistuslähetusel juhtunud kahe õnnetuse põhjustatud täieliku töövõimetusega, ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud kahju.

Hageja nõuded

tühistada 15. oktoobri 2012. aasta otsus vastavalt koos 13. märtsi 2012. aasta ja 18. detsembri 2012. aasta otsusega;

tühistada vaikimisi tehtud 10. mai 2013. aasta otsus jätta rahuldamata 10. jaanuari 2013. aasta vaie;

mõista kostjalt välja kostja võlgnetav intress hagejale 14. mail 2013 makstud 170 074,39 euro suuruselt summalt, st:

esimese võimalusena: võlgnetav intress ajavahemiku eest 21. veebruarist 2001 kuni 14. maini 2013, mis hinnanguliselt on 138 331,75 eurot;

teise võimalusena: võlgnetav intress ajavahemiku eest 27. jaanuarist 2004 kuni 14. maini 2013, mis hinnanguliselt on 83 154,25 eurot;

kolmanda võimalusena: vähemalt võlgnetav intress ajavahemiku eest 27. jaanuarist 2004 kuni 1. veebruarini 2013, mis hinnanguliselt on 80 356,75 eurot, vähemalt kuupäevast, mille Üldkohus määrab kindlaks hea õigusemõistmise tava kohaselt ja millest alates kuulub intress tasumisele, või mõista kostjalt hageja kasuks välja kahjuhüvitis, mis võtab arvesse kostja rikkumisi;

mõista kostjalt välja:

esimese võimalusena: kostja võlgnetav intress 3. mail 2010 poliisi WBA&I 2600914 raames makstud summalt, st:

intress alates võlanõude tekkimisest kuulmiskahjustuse (5% AMA, 11 344,50 eurot) alusel ajavahemiku eest 11. detsembrist 2002 miinus 15 päeva (poliisi jagu 4B) kuni 3. maini 2010; see intress on 4 875,28 eurot;

intress alates võlanõude tekkimisest pahkluukahjustuse (9% AMA, 20 420,12 eurot) alusel ajavahemiku eest Europoli vastutuse tekkimise kuupäevast 27. jaanuaril 2004 miinus 15 päeva (poliisi jagu 4B) kuni 3. maini 2010; see intress on 6 878,71 eurot;

intress alates võlanõude tekkimisest kognitiivse kahjustuse (16% AMA, 36 302,41 eurot) alusel ajavahemiku eest Europoli vastutuse tekkimise kuupäevast 27. jaanuaril 2004 miinus 15 päeva (poliisi jagu 4B) kuni 3. maini 2010; see intress on 12 228,81 eurot;

teise võimalusena : mõista kostjalt hageja kasuks välja kahjuhüvitis, mis võtab arvesse kostja rikkumisi;

mõista kohtukulud, sh esindaja tasud välja kostjalt.