Language of document :

Tužba podnesena 9. kolovoza 2013. – ZZ protiv Europola

(Predmet F-77/13)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: W. Brouwer, odvjetnik)

Tuženik: Europol

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o određivanju kamata na iznos isplaćen na temelju potpune nesposobnosti za rad nakon dvaju nesreća koje su se dogodile tijekom dvaju službenih putovanja i isplata naknade štete i kamata za navodno pretrpljenu štetu.

Tužbeni zahtjev tužitelja

poništenje odluke od 15. listopada 2012. u vezi s odlukom od 13. ožujka 2012. i odlukom od 18. prosinca 2012.;

poništenje implicitne odluke od 10. svibnja 2013. o odbijanju prigovora od 10. siječnja 2013.;

naložiti tuženiku plaćanje kamata koje duguje na iznos od 170.074,39 EUR isplaćenih tužitelju 14. svibnja 2013., to jest:

u prvom redu: kamate koje duguje za razdoblje od 21. veljače 2001. do 14. svibnja 2013. procijenjene na 138.331,75 EUR;

podredno: kamate koje duguje za razdoblje od 27. siječnja 2004. do 14. svibnja 2013. procijenjene na 83.154,25 EUR;

nadalje podredno: najmanje, kamate koje duguje za razdoblje od 27. siječnja 2004. do 1. veljače 2013. procijenjene na 80.356,75 EUR, najmanje od datuma kojeg će pravično odrediti Opći sud, a od kojeg su kamate postale ovršne, ili dosuditi tužitelju iznos naknade štete na teret tuženika koji odražava propuste tuženika ;naložiti tuženiku plaćanje: u prvom redu: kamate koje tuženik duguje na iznose isplaćene u okviru police WBA&I 2600914, 3. svibnja 2010., to jest:kamate koje se računaju od nastanka tražbine zbog oštećenja sluha (5 % AMA, 11.344,50 EUR), za razdoblje od 11. prosinca 2002. manje 15 dana (odjeljak 4B police) do 3. svibnja 2010. koje kamate iznose 4.875,28 EUR;kamate koje se računaju od nastanka tražbine zbog ozljede gležnja (9 % AMA, 20.420,12 EUR), za razdoblje od datuma nastanka odgovornosti Europola, 27. siječnja 2004. manje 15 dana (odjeljak 4B police), do 3. svibnja 2010. koje kamate iznose 6.878,71 EUR;kamate koje se računaju od nastanka tražbine zbog kognitivnog oštećenja (16 % AMA, 36.302,41 EUR), za razdoblje od datuma nastanka odgovornosti Europola, 27. siječnja 2004. manje 15 dana (odjeljak 4B police) do 3. svibnja 2010. koje kamate iznose 12.228,81 EUR;podredno: dosuditi tužitelju iznos naknade štete na teret tuženika koji odražava propuste tuženika;naložiti tuženiku snošenje troškova postupka, što uključuje i troškove zastupanja.