Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. března 2014 – DC v. Europol

(Věc F-77/13)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Invalidita – Příspěvek v invaliditě – Výpočet úroků – Návrh na náhradu škody – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: DC (zástupce: W. Brouwer, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: D. C. Neumann a J. Arnould, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o stanovení úroků, o které se zvyšuje částka vyplacená z titulu úplné pracovní neschopnosti následující po dvou úrazech, k nimž došlo v průběhu dvou služebních cest.Výrok usnesení    Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.DC ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským policejním úřadem.