Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. marca 2014 – DC/Europol

(vec F-77/13)1

(Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Invalidita – Podpora v invalidite – Výpočet úroku – Návrh na náhradu škody – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: DC (v zastúpení: W. Brouwer, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: D. C. Newmann a J. Arnould, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia stanovujúceho úroky, o ktoré sa zvyšuje suma zaplatená z dôvodu úplnej pracovnej neschopnosti v dôsledku dvoch úrazov, ku ktorým došlo počas dvoch služobných ciestVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    DC znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu policajnému úradu.