Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. června 2014 – Fasano v. Komise

(Věc F-76/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 291, 5.10.2013, s. 7.