Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 juni 2014 – Fasano mot kommissionen

(Mål F-76/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 291, 5.10.2013, s. 7.