Language of document : ECLI:EU:F:2014:20

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2014 m. vasario 13 d.

Byla F‑75/13

Norbert Probst

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnas – Ekspatriacijos išmoka – Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnis – Prašymas dėl peržiūrėjimo – Naujos ir esminės faktinės aplinkybės – Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo N. Probst prašo panaikinti 2012 m. spalio 4 d. Europos Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą peržiūrėti sprendimą, kuriuo atsisakyta skirti jam ekspatriacijos išmoką.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. N. Probst padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Nauja ir esminė faktinė aplinkybė

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Sprendimas, per nustatytą terminą neapskųstas asmens, kuriam šis sprendimas skirtas, šio asmens atžvilgiu tampa galutinis. Tačiau naujos ir esminės faktinės aplinkybės gali pateisinti prašymą peržiūrėti ankstesnį sprendimą, kuris tapo galutinis.

Ieškinys dėl sprendimo atsisakyti peržiūrėti sprendimą, kuris tapo galutinis, pripažįstamas priimtinu, jeigu paaiškėja, kad prašymas peržiūrėti iš tiesų buvo grindžiamas naujomis ir esminėmis faktinėmis aplinkybėmis.

Šiuo klausimu Sąjungos teismo sprendimas dėl panaikinimo gali būti laikomas nauja faktine aplinkybe tik, viena vertus, bylos šalims ir, antra vertus, kitiems su panaikintu aktu tiesiogiai susijusiems asmenims.

(žr. 16, 17 ir 23 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. birželio19 d. Sprendimas Asturias Cuerno / Komisija, T‑473/04.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 12 d. Nutarties Cervelli /Komisija, F‑98/10, patvirtintos apeliaciniame procese 2012 m. spalio 11 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartimi Cervelli /Komisija, T‑622/11 P, 19, 20 ir 23 punktai ir nurodyta teismų praktika.