Language of document : ECLI:EU:F:2014:20

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 13. februarja 2014

Zadeva F‑75/13

Norbert Probst

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradnik – Izselitveni dodatek – Člen 4 Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Zahteva za ponovni preizkus – Nova in bistvena dejstva – Očitno nedopustna tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero N. Probst predlaga razglasitev ničnosti odločbe z dne 4. oktobra 2012, s katero je Evropska komisija zavrnila njegovo zahtevo za ponovni preizkus odločbe, s katero mu je bila zavrnjena dodelitev izselitvenega dodatka.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. N. Probst nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Predhodna upravna pritožba – Roki – Prekluzija – Ponovni začetek – Zahteva – Novo in bistveno dejstvo

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

Odločba, ki je naslovnik ni izpodbijal v predpisanih rokih, postane zanj pravnomočna. Vendar je mogoče z obstojem novih in bistvenih dejstev upravičiti vložitev zahteve za ponovni preizkus prejšnje odločbe, ki je postala pravnomočna.

Tožba, vložena zoper odločbo, s katero je bil zavrnjen ponovni preizkus odločbe, ki je postala pravnomočna, bo razglašena za dopustno, če se izkaže, da je zahteva za ponovni preizkus dejansko temeljila na novih in bistvenih dejstvih.

V zvezi s tem lahko ničnostna sodba sodišča Unije pomeni novo dejstvo le za, na eni strani, stranke v postopku in, na drugi strani, druge osebe, na katere se izpodbijani akt neposredno nanaša.

(Glej točke 16, 17 in 23.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 19. junij 2007, Asturias Cuerno/Komisija, T‑473/04;

Sodišče za uslužbence: 12. september 2011, Cervelli/Komisija, F‑98/10, po pritožbi potrjena s sklepom Splošnega sodišča Evropske unije z dne 11. oktobra 2012, Cervelli/Komisija, T‑622/11 P, točke 19, 20 in 23 ter navedena sodna praksa.