Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 13. februar 2014 – Probst mod Kommissionen

(Sag F-75/13)1

(Personalesag – tjenestemænd – udlandstillæg – artikel 4 i bilag VII til vedtægten – ansøgning om en fornyet gennemgang – nye og væsentlige faktiske omstændigheder – sagen åbenbart ugrundet))

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Norbert Probst (Genval, Belgien) (først ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren udlandstillæg.

Konklusion

Sagen afvises.

Norbert Probst bærer sine egne omkostninger og betale de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 274 af 21.9.2013, s. 34.