Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda)13. veebruari 2014. aasta määrus – Probst versus komisjon

(kohtuasi F-75/13)1

(Avalik teenistus – Ametnik – Kodumaalt lahkumise toetus – Personalieeskirjade artikli 4 VII lisa – Uuesti läbivaatamise taotlus – Uued ja olulised asjaolud – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Norbert Probst (Genval, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hagejale kodumaalt lahkumise toetus maksmata.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta N. Probsti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 274, 21.9.2013, lk 34.