Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 13. veljače 2014. – Probst protiv Komisije

(Predmet F-75/13)1

(Javna služba – Dužnosnik – Naknada za život u inozemstvu – Članak 4. Priloga VII. Pravilniku – Zahtjev za preispitivanje – Nove i bitne činjenice – Očito nedopuštena tužba)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Norbert Probst (Genval, Belgija) (zastupnici: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, a zatim D. Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici)Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i V. Joris, agenti)PredmetZahtjev za poništenje odluke da se tužitelju ne dodijeli naknada za život u inozemstvu.Izreka rješenja Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.Nalaže se N. Probstu snositi vlastite troškove i troškove Europske komisije.