Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 13 februarie 2014 – Probst/Comisia

(Cauza F-75/13)1

(Funcție publică – Funcționar – Indemnizație de expatriere – Articolul 4 din anexa VII la statut – Cerere de reexaminare – Fapte noi și esențiale – Acțiune vădit inadmisibilă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Norbert Probst (Genval, Belgia) (reprezentanți: inițial D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați, ulterior D. Abreu Caldas, J. -N. Louis și S. Orlandi, avocați)Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și V. Joris, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziei de a nu acorda beneficiul indemnizației de expatriere reclamantuluiDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Probst suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.