Language of document : ECLI:EU:F:2014:39

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2014. március 5.

F‑77/13. sz. ügy

DC

kontra

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

„Közszolgálat – Az Europol személyi állománya – Rokkantság – Rokkantsági támogatás – A kamatok számítása – Kártérítési kérelem – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikke alapján benyújtott kereset, amellyel DC lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol vagy a továbbiakban: Hivatal), hogy fizesse meg számára a részleges tartós rokkantsága címén folyósított összegek után szerinte járó kamatokat.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. DC viseli saját maga költségeit és köteles viselni az Európai Rendőrségi Hivatal részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – A keresetek elfogadhatósága – Jogellenességi kifogás előterjesztése – A bíróság azon lehetősége, hogy a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 76. cikke alapján végzést hozzon

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 76. cikk és 78. cikk)

2.      Tisztviselők – Szociális biztonság – Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás – Baleset miatti rokkantsági támogatás – Az Europol alkalmazottja aktájának nem megfelelő kezelése – Kompenzációs kamatok iránti kérelem – Alkalmazandó szabályrendszer

(az Europol személyzeti szabályzata, 57. cikk)

3.      Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – A felperesnek rokkantsága címén járó összegekről kiállított, tájékoztató jellegű elszámolás – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk és 91. cikk; az Europol személyzeti szabályzata, 57. cikk)

4.      Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A panasz megválaszolási határidejének lejárta előtt benyújtott kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk és 91. cikk; az Europol személyzeti szabályzata, 93. cikk, (2) bekezdés)

1.      A Közszolgálati Törvényszék – még az alperes által a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 78. cikke alapján külön beadványban előterjesztett jogellenességi kifogás, és a felperes által az említett kifogásra vonatkozóan benyújtott észrevételek esetén is – szabadon dönthet arról, hogy az említett szabályzat 76. cikke alapján végzést hoz, ha a kereset elfogadhatatlansága nyilvánvalónak tűnik számára.

(lásd a 27. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑48/08. sz., Ortega Serrano kontra Bizottság ügyben 2008. október 30‑án hozott végzésének 23. pontja.

2.      Meg kell állapítani, hogy az Europol személyzeti szabályzatának 57. cikke alapján folyósított tőkeösszeg utáni kompenzációs kamatok megfizetése iránti kérelmet, amelyet az Europol alkalmazottja az Europol által a rokkantságra vonatkozó aktájának kezelése során elkövetett hibák és az ebből eredő késedelem orvoslása érdekében terjesztett elő, olyan kártérítési kérelmek benyújtásának kell tekinteni, amelyekre a szerződésen kívüli felelősség alkalmazására irányuló közös szabályok vonatkoznak.

(lásd a 30. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑300/97. sz., Latino kontra Bizottság ügyben 1999. december 15‑én hozott ítéletének 99. pontja.

3.      Az Europol alkalmazottjának részleges tartós rokkantság címén, az Europol személyzeti szabályzatának 57. cikke alapján járó összegekre vonatkozó, egyszerű táblázat formájában megjelenő elszámolás, amelyet olyan hatóság állított ki, amelyről nem bizonyított, hogy az Europol igazgatója nevében járt el, nem tekinthető olyan sérelmet okozó aktusnak, amely jelentősen módosíthatja az említett alkalmazott jogi helyzetét.

(lásd a 37. pontot)

4.      Az Europol személyzeti szabályzata 93. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a kereset csak akkor fogadható el, ha többek között a felperes által megsemmisíttetni kért határozattal szemben benyújtott panaszt előzőleg kifejezett vagy hallgatólagos határozattal elutasították, és ezért az ilyen határozat meghozatala, illetve létrejötte előtt benyújtott kereset idő előttinek, és mint ilyen, elfogadhatatlannak minősül.

(lásd a 39. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑18/89. és T‑24/89. sz., Tagaras kontra Bíróság ügyben 1991. február 7‑én hozott ítéletének 50. és 51. pontja.