Language of document :

2016 m. rugpjūčio 2 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Mommer / Komisija

(Byla F-74/13)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti teisių į pensiją perkėlimą – Teisių į pensiją, įgytų pagal kitas pensijų sistemas, perkėlimas į Sąjungos pensijų sistemą – Sprendimas, kuriuo pripažįstamas pensinio stažo padidinimas taikant naujas įgyvendinimo nuostatas, susijusias su Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 11 ir 12 straipsniais – Procedūros reglamento 81 straipsnis – Ieškinys iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Anne Mommer (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujama advokatų S. Orlandi, J.-N. Louis ir D. de Abreu Caldas, po to advokato S. Orlandi

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama C. Ehrbar ir G. Gattinara, po to J. Currall ir G. Gattinara ir, galiausiai, G. Gattinara

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą dėl ieškovės teisių į pensiją perkėlimo į Sąjungos pensijų sistemą, kuriuo taikytos Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių naujos bendrosios įgyvendinimo nuostatos.

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą.

2.    Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 274, 2013 9 21, p. 33.