Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Mommer/Komisija

(lieta F-74/13) 1

Civildienests  – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma par pensijas tiesību nodošanu 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas citās pensiju sistēmās, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Lēmums, ar kuru ir atzīti izdienas gadi, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anne Mommer (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji S. Orlandi, J.-N. Louis un D. de Abreu Caldas, advokāti, vēlāk S. Orlandi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji C. Ehrbar un G. Gattinara, vēlāk J. Currall un G. Gattinara un visbeidzot G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja pensijas tiesību pārnešanu uz Savienības pensiju sistēmu, kurā tiek piemēroti jaunie Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu,

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 274, 21.9.2013., 33. lpp.