Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 august 2016 – Mommer/Comisia

(Cauza F-74/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statut privind transferul drepturilor de pensie – Transferul drepturilor de pensie dobândite în alte sisteme de pensii către sistemul de pensii al Uniunii – Decizie de recunoaștere a sporului de ani de plată a contribuțiilor prin care se aplică noile DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la statut – Articolul 81 din Regulamentul de procedură – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Anne Mommer (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial S. Orlandi, J.-N. Louis și D. de Abreu Caldas, avocați, ulterior S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial C. Ehrbar și G. Gattinara, agenți, ulterior J. Currall și Gattinara, agenți, și în cele din urmă G. Gattinara, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantei în sistemul de pensii al Uniunii prin care se aplică noile DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la statutul funcționarilor.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 274, 21.9.2013, p. 33.