Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.9.2011 - Allen v. komissio

(Asia F-23/10)1

(Henkilöstö - Sosiaaliturva - Vakava sairaus - Henkilöstösääntöjen 72 artikla - Sairauskulujen korvaamisen jatkaminen yhteisestä sairausvakuutusjärjestelmästä - Edellytys, että sairauskuluja ei korvata muusta järjestelmästä)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Allen (Armacão de Pera, Portugali) (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan kantajan vakavan sairauden toteamista koskevan hakemuksen hylkäävä päätös

Tuomiolauselma

30.6.2009, 17.7.2009 ja 7.1.2010 tehdyt päätökset, joilla Euroopan komissio kieltäytyi toteamasta, että Allenilla on vakava sairaus ja kieltäytyi jatkamasta hänen sairauskulujensa korvaamista, kumotaan.

Muut kannevaatimukset hylätään.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 161, 19.6.2010, s. 58.