Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 28 septembrie 2011 - Allen/Comisia

(Cauza F-23/10)1

(Funcție publică - Asigurări sociale - Boală gravă - Articolul 72 din statut - Prelungire a asigurării împotriva riscurilor de boală de către RCAM - Criteriu întemeiat pe lipsa asigurării de către un alt regim)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Allen (Armacão de Pera, Portugalia) (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Acțiune prin care se urmărește anularea deciziei de respingere a cererii de recunoaștere a unei boli grave a reclamantei

Dispozitivul

Anulează deciziile din 30 iunie 2009, din 17 iulie 2009 și din 7 ianuarie 2010, prin care Comisia Europeană a refuzat să recunoască faptul că doamna Allen suferea de o boală gravă și a refuzat să îi prelungească asigurarea pentru riscurile de boală.

Respinge în rest acțiunea.

Comisia Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 161, 19.6.2010, p. 58.