Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

USNESENÍ PŘEDSEDY DRUHÉHO SENÁTU
SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

11. března 2011

Věc F‑24/10

Loukas Kaskarelis

v.

Evropská komise

„Smírné urovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, použitelného na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Kaskarelis v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí Komise, které mu odmítá přiznat příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek na zařízení, jakož i náhradu cestovních výdajů při nástupu do služby

Rozhodnutí: Věc F‑24/10, Kaskarelis v. Komise se vyškrtne z rejstříku Soudu. Komise uhradí žalobci příspěvek na zařízení. Konstatuje se, že s výhradou předložení obvykle vyžadovaných důkazů v dané oblasti uhradí Komise žalobci denní příspěvky a nahradí mu cestovní výdaje při nástupu do služby, jakož i náklady na stěhování. Konstatuje se, že účastníci řízení uznávají, že toto smírné urovnání sporu ani stanoviska zaujatá účastníky řízení před zahájením soudního řízení nebo v jeho průběhu či při výkonu tohoto smírného urovnání nemohou mít vliv na případné budoucí rozhodnutí o příspěvku žalobce za práci v zahraničí, pokud by tento měl být jmenován úředníkem. Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů vzniklých žalobci. Žalobce ponese třetinu vlastních nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné urovnání sporu v řízení u Soudu pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)