Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
RĪKOJUMS

2011. gada 11. martā

Lieta F‑24/10

Loukas Kaskarelis

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru L. Kaskarelis būtībā lūdz atcelt lēmumu, ar kuru viņam tika atteikts izmaksāt ekspatriācijas pabalstu un iekārtošanās pabalstu, kā arī atmaksāt ceļa izdevumus saistībā ar stāšanos amatā

Nolēmums Lietu F‑24/10 Kaskarelis/Komisija izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Komisija prasītājam izmaksā iekārtošanās pabalstu. Ar nosacījumu, ka tiek iesniegti visi parasti šajā jautājumā prasītie pierādījumi, Komisija prasītājam samaksā ceļa izdevumus saistībā ar stāšanos amatā, kā arī pārcelšanās izdevumus. Puses atzīst, ka ne šis izlīgums, ne pušu nostājas pirmstiesas vai iztiesāšanas stadijā vai šī izlīguma izpildes laikā iepriekš nenosaka iespējamo lēmumu nākotnē par prasītāja ekspatriācijas pabalstu gadījumā, ja viņš tiktu iecelts ierēdņa amatā. Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina divas trešdaļas no prasītāja tiesāšanās izdevumiem. Prasītājs sedz vienu trešdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)