Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS ANDRA AVDELNING

den 11 mars 2011

Mål F-24/10

Loukas Kaskarelis

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a EA, med yrkande från Loukas Kaskarelis om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja honom utlandstillägg, bosättningsbidrag och ersättning av resekostnader när han tillträdde anställningen.

Avgörande:      Mål F-24/10, Kaskarelis mot kommissionen, avskrivs vid personaldomstolen. Kommissionen ska betala bosättningsbidrag till sökanden. Det konstateras att kommissionen, förutsatt att sedvanlig bevisning läggs fram, ska betala sökanden dagtraktamente och ersätta honom för hans resekostnader när han tillträdde anställningen samt hans flyttkostnader. Det konstateras att parterna erkänner att varken förevarande förlikning eller parternas ståndpunkter under det administrativa förfarandet eller det rättsliga förfarandet eller vid verkställigheten av denna förlikning ska påverka ett eventuellt framtida avgörande angående utlandstillägg för sökanden och han skulle bli tjänsteman. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av sökandens rättgångskostnader. Sökanden ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)