Language of document :

Sag anlagt den 16. april 2010 - Allen mod Kommissionen

(Sag F-23/10)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Finola Allen (Armação de Pera, Portugal) (ved lawyers L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse vedrørende afvisning af en anmodning om anerkendelse af alvorlig sygdom.

Sagsøgerens påstande

Afgørelse af 30. juni 2009 vedrørende sagsøgerens anmodning om anerkendelse af alvorlig sygdom og, om nødvendigt, afgørelse af 17. juli 2009 annulleres.

Afgørelse af 8. januar 2010, hvorved sagsøgerens klage blev afvist, annulleres om nødvendigt.

Som følge heraf anerkendes sagsøgerens sygdomme som alvorlige, således som angivet i hendes anmodning af 19. maj, uddybet den 2. juli 2009, og fuld dækning gives fra 1. juli 2009.

Subsidiært gives sygeforsikringsdækning indtil 10. juli 2009.

Der tilkendes skadeserstatning ansat efter ret og billighed og midlertidigt ansat til 1 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________