Language of document :

16. aprillil 2010 esitatud hagi - Allen versus komisjon

(kohtuasi F-23/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Finola Allen (Armação de Pera, Portugal) (esindajad: L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega lükati tagasi taotlus raske haiguse tunnustamiseks.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

Tühistada 30. juuni 2009. aasta otsus, millega lükati tagasi tema taotlus haiguse tunnustamiseks raske haigusena, ning kui see on vajalik, siis tühistada 17. juuli 2009. aasta otsus;

kui see on vajalik, siis tühistada 8. jaanuari 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus;

selle tulemusena nentida, et haigus, mida on mainitud hageja 19. mai avalduses, mida on täiendatud 2. juulil 2009, oli raske haigus, ning lugeda see täielikult kindlustusega kaetuks alates 1. juulist 2009;

teise võimalusena tunnustada hageja õigust haiguskindlustusele kuni 10. juulini 2009;

mõista hagejale välja kahjuhüvitis hinnatuna ex aequo et bono ning esialgselt summas 1 Euro;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________