Language of document :

Žaloba podaná dne 21. dubna 2010 - Kaskarelis v. Komise

(Věc F-24/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, které žalobci odmítá přiznat příspěvek za práci v zahraničí, příspěvek na zařízení a náhradu cestovních výdajů.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí PMO, které žalobci odmítá přiznat příspěvek za práci v zahraničí, příspěvek na zařízení a náhradu cestovních výdajů, jakož i rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv zamítající stížnost žalobce;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________