Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 3 август 2021 г. — Наказателно производство срещу SN и SD. Други страни: Governor of Cloverhill Prison, Ireland, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

(Дело C-479/21)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Наказателно производство срещу:

SN и SD

Преюдициални въпроси

Могат ли разпоредбите на Споразумението за оттегляне, които предвиждат запазването на действието на режима на ЕЗА1 по отношение на Обединеното кралство през предвидения в това споразумение преходен период, да се считат за обвързващи за Ирландия, като се има предвид значимото им съдържание в сферата на ПССП2 , и

Могат ли разпоредбите на Споразумението за търговия и сътрудничество, които предвиждат запазването на действието на режима на ЕЗА по отношение на Обединеното кралство след съответния преходен период, да се считат за обвързващи за Ирландия, като се има предвид значимото им съдържание в сферата на ПССП?

____________

1 Европейска заповед за арест.

2 Пространство на свобода, сигурност и правосъдие.