Language of document :

2021 m. rugpjūčio 3 d. Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš SN ir SD. Kitos šalys: Governor of Cloverhill Prison, Airija, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

(Byla C-479/21)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Baudžiamosios bylos prieš

SN ir SD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Susitarimo dėl išstojimo nuostatos, kuriose numatyta toliau taikyti EAO1 sistemą Jungtinėje Karalystėje šiame susitarime numatytu pereinamuoju laikotarpiu, gali būti laikomos privalomomis Airijai atsižvelgiant į reikšmingą su LSTE2 susijusį jų turinį, ir

2.    Ar Susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo nuostatos, kuriose numatyta toliau taikyti EAO sistemą Jungtinėje Karalystėje pasibaigus atitinkamam pereinamajam laikotarpiui, gali būti laikomos privalomomis Airijai atsižvelgiant į reikšmingą su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve susijusį jų turinį?

____________

1 Europos arešto orderis.

2 Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė.