Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 3 augustus 2021 – Strafzaak tegen SN en SD. Andere partijen: Governor of Cloverhill Prison, Ireland, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

(Zaak C-479/21)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Supreme Court

Partijen in de strafzaak

SN en SD

Prejudiciële vragen

1.     Kunnen de bepalingen van het Terugtrekkingsakkoord, die bepalen dat tijdens de in dat akkoord voorziene overgangsperiode de EAB1 -regeling wordt voortgezet ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk, bindend worden geacht voor Ierland, gezien het belang van de inhoud ervan met betrekking tot de RVVR2 ; en

2.    Kunnen de bepalingen van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst die bepalen dat na de betrokken overgangsperiode de EAB-regeling wordt voortgezet ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk, bindend worden geacht voor Ierland, gezien het belang van de inhoud ervan met betrekking tot de RVVR?

____________

1 Europees aanhoudingsbevel

2 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht