Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 3 august 2021 – Procedură penală privind pe SN și SD. Alte părți: Governor of Cloverhill Prison, Ireland, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

(Cauza C-479/21)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court

Părțile din procedura principală

SN și SD

Întrebările preliminare

1.    Dispozițiile Acordului de retragere, care prevăd menținerea regimului MEA1 în ceea ce privește Regatul Unit, în perioada de tranziție prevăzută în acordul respectiv, pot fi considerate obligatorii pentru Irlanda, având în vedere importanța conținutului lor cu privire la SLSJ2 ?

b)    Dispozițiile Acordului privind comerțul și cooperarea care prevăd menținerea regimului MEA în privința Regatului Unit după perioada de tranziție în cauză pot fi considerate obligatorii pentru Irlanda, având în vedere importanța conținutului lor cu privire la SLSJ?

____________

1     Mandatul european de arestare.

2     Spațiul de libertate, securitate și justiție.