Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. listopadu 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court - Irsko) – Výkon evropských zatýkacích rozkazů vydaných na SN, SD

(Věc C-479/21 PPU)1

„Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Článek 50 SEU – Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii – Článek 217 SFEU – Dohoda o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím – Protokol (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva – Justiční spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Přechodné zachování režimu evropského zatýkacího rozkazu ve vztahu k Spojenému království dohodou o vystoupení – Použití ustanovení týkajících se režimu předávání osob zavedeného dohodou o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím na evropský zatýkací rozkaz – Režimy závazné pro Irsko“

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court

Účastníci původního řízení

Žalobci: SN, SD

za přítomnosti: Governor of Cloverhill Prison, Irlande, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

Výrok

Článek 50 SEU, článek 217 SFEU a Protokol (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojený ke Smlouvě o EU a Smlouvě o FEU, musí být vykládány v tom smyslu, že čl. 62 odst. 1 písm. b) Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, ve spojení s jejím čl. 185 čtvrtým pododstavcem, a článek 632 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé jsou pro Irsko závazné.

____________

1 Úř. věst. C 391, 27.9.2021.