Language of document :

2021 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl SN, SD

(Byla C-479/21 PPU)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – ESS 50 straipsnis – Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos – SESV 217 straipsnis – Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas su Jungtine Karalyste – Protokolas (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – Pagal susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei toliau taikoma Europos arešto orderio sistema – Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo su Jungtine Karalyste nuostatų dėl perdavimo tvarkos taikymas Europos arešto orderiui – Airijai privaloma tvarka)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: SN, SD

dalyvaujant: Governor of Cloverhill Prison, Airija, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

Rezoliucinė dalis

ESS 50 straipsnis, SESV 217 straipsnis, Protokolas (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėtas prie ESS ir SESV turi būti aiškinami taip, kad Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 62 straipsnio 1 dalies b punktas, siejamas su šio susitarimo 185 straipsnio ketvirta pastraipa, ir Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 632 straipsnis Airijai yra privalomi.

____________

1 OL C 391, 2021 9 27.