Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. novembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – Izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih proti SN, SD

(Zadeva C-479/21 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Člen 50 PEU – Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo – Člen 217 PDEU – Sporazum o trgovini in sodelovanju z Združenim kraljestvom – Protokol (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Prehodna ohranitev sistema evropskega naloga za prijetje v razmerju do Združenega kraljestva v Sporazumu o izstopu – Uporaba določb v zvezi z mehanizmom predaje, uvedenim s Sporazumom o trgovini in sodelovanju z Združenim kraljestvom, za evropski nalog za prijetje – Ureditve, ki so za Irsko zavezujoče)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: SN, SD

ob udeležbi: : Governor of Cloverhill Prison, Irska, Attorney General, Governor of Mountjoy prison,

Izrek

Člen 50 PEU, člen 217 PDEU in Protokol (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, priložen k pogodbama EU in DEU, je treba razlagati tako, da sta člen 62(1)(b) Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo v povezavi s členom 185, četrti odstavek, tega sporazuma in člen 632 Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani za Irsko zavezujoča.

____________

1 UL C 391, 27.9.2021.