Language of document :

Acțiune introdusă la 9 mai 2022 – Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality)

(Cauza T-253/22)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Groschopp AG Drives & More (Viersen, Germania) (reprezentant: R. Schiffer, avocată)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: înregistrarea mărcii Uniunii Europene verbale „Sustainability through Quality” – cererea de înregistrare nr. 18 158 368

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 1 martie 2022 în cauza R 1076/2020-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

Încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________